Krisen på Afrikas horn

I flera år har vi kunnat läsa om krisen på Afrikas horn. Miljontals människor svälter och det är svårt att se någon ljusglimt i sikte. Den rådande krisen på Afrikas horn är en följd av flera olika saker. Till att börja med så ligger den globala uppvärmningen bakom många av de problem befolkningen har. I Etiopien och Somalia har medeltemperaturen stigit med nästan en och en halv grad under de senaste femtio åren. Detta innebär att det blir allt svårare att odla samt att tillgången till dricksvatten minskar. För att befolkningen ska ta sig ur krisen är det alltså väldigt viktigt att världens politiker kan ta fram en hållbar plan för att minska uppvärmningen av vår planet. Eftersom människorna på Afrikas horn är mycket fattiga är det i princip omöjligt för dem att ta sig ur krisen själva.

Krisen på Afrikas horn är en följd av klimat och krig

Krisen är också en följd av krig

Klimathotet ligger alltså i högsta grad bakom krisen på Afrikas horn. Det finns dock flera andra faktorer som gjort att situationen är så desperat som den faktiskt är just nu. Somalia har sedan 1991 saknat en ordentlig stat, vilket innebär att flera olika grupper strider om makten. Detta skapar ständig instabilitet och gör så att många av samhällets funktioner ibland helt slås ut. Det finns flera olika sammanslutningar som krigar om makten i länderna på Afrikas horn, och dessutom har framförallt Somalia haft stora problem med pirater.

Slutligen så har den dramatiska befolkningstillväxten i Etiopien och Somalia bidragit till krisen. Familjerna skaffar ofta många barn för att fler ska kunna producera. Å andra sidan innebär det att det är fler som måste kunna äta sig mätta. Det vore bra om familjer inte skaffade fler än två eller tre barn, men för att de ska kunna göra detta måste de få garantier och skyddsnät från staten, vilket alltså inte går att få just nu.