Etiopien och Eritrea

Två av länderna som ingår i regionen vi kallar för Afrikas horn är Etiopien och Eritrea. Båda dessa länder har en lång och intressanta historia, som man faktiskt måste ha koll på för att till fullo förstå den rådande situationen på Afrikas horn. Om vi börjar med Eritrea så skapades detta land som en italiensk koloni 1890, även om landet naturligtvis har en lång historia innan dess. Faktum är att man hittat fynd som kan vara så gamla som 27 miljoner år. De äldsta människofynden är omkring en miljon gamla. Eritrea är medlem i FN och är omtalat som ett av de länder med lägst nivå av frihet för landets invånare. Det finns överhuvudtaget ingen pressfrihet i landet och bara Turkmenistan och Nordkorea hamnar längre ned på listan World press freedom index.

Etiopien och de andra länderna på Afrikas horn

Etiopien – ett av Afrikas folkrikaste länder

Etiopien angränsar till Eritrea, och länderna delar i viss utsträckning historia. Det råder dock delade uppfattningar om hur mycket av deras historia som faktiskt är gemensam. Många etiopiska historiker menar att Eritrea en gång var en del av Etiopien, medan många eritreaner anser att landet hade ett betydande mått av självständighet. Etiopien är ett land som är viktigt att förstå om man vill få ett grepp om krisen på Afrikas horn, och faktiskt för att kunna förstå hela kontinenten. Landet är det tredje folkrikaste i Afrika, efter Nigeria och Egypten. De har just nu omkring 73 miljoner invånare, men befolkningstillväxten är hög.

Etiopien är ett land som haft svåra politiska problem, och landet anses inte vara särskilt demokratiskt, utan snarare auktoritärt. Bland annat kritiseras sättet som regeringen försökt tysta oppositionen sedan man vann valet 2005. När det gäller ekonomin i Etiopien så är den väldigt exportberoende, och det är i synnerhet kaffe som exporteras. Kaffe står faktiskt för över 80 % av den totala exporten, vilket gör att landet är sårbart när det till exempel pågår torka.