Vad är Afrikas horn?

Afrikas horn är ett begrepp som vi ofta hör i samband med svältkatastrofer, uppvärmning och krig. Alla har dock kanske inte riktigt koll på vad begreppet innebär. Om man tittar på en karta över Afrika så utgör Afrikas horn den allra östligaste delen som ligger nära den arabiska halvön. Länderna som ingår i denna region är Somalia, Etiopien, Eritrea, Djibouti och Somaliland. Trots att detta område inte ser så stort ut i förhållande till den afrikanska kontinenten, så bor det över 100 miljoner människor här. Befolkningstillväxten har varit mycket hög under de senaste decennierna, och ingenting tyder på att den håller på att avta. Detta innebär att läget på Afrikas horn är akut, och för att svältkatastrofen ska upphöra krävs det att omvärlden gör mer än den gjort hittills.

Afrikas horn och vilka länder som ingår i denna region

Afrikas horn och svälten

Att komma till rätta med en svältkatastrof som är så stor som den rådande på Afrikas horn krävs det mycket. Orsakerna till krisen är flera. Det politiska läget har varit instabilt under lång tid, och sedan 1991 saknar till exempel Somalia helt en statsapparat. Det kräver helt enkelt mycket politisk vilja från västvärlden för att krisen ska upphöra och för att läget ska stabiliseras. Samtidigt pågår det många andra katastrofer runt om i världen, och när något nytt händer tenderar våra blickar att förflytta sig ditåt.

När det gäller ekonomin på Afrikas horn är den i allra högsta grad exportorienterad och ofta är det bara ett fåtal saker som exporteras. I Etiopien är till exempel kaffe 80 % av all export, och i Somalia utgör boskap och bananer över hälften av den sammanlagda exporten. Detta gör dessa länder väldigt ekonomiskt sårbara, eftersom det inte finns så många andra produkter att sälja till andra länder. Den globala uppvärmningen gör dessutom att det blir svårare att odla, vilket ställer till enorma bekymmer för hela befolkningen.